AN BHFUIL ÁIT AGAT DON bhFLEADH?

Táthar ag súil le suas le 400,000 duine ag Fleadh Cheoil na hÉireann Inis 2016 ón 14 go dtí an 22 Lúnasa, 2016.

Is féidir cabhrú linn trí sheomraí, árasáin nó tithe a ligean ar cíos ar phraghas réasúnta le linn sheachtain na Fleidhe.

Chun do lóistín a chlárú, líon isteach an fhoirm iarratais ar dheis le do thoil

  • Is féidir seomra amháin nó roinnt seomraí (le bricfeasta nó gan é), teach, árasán srl. a ligean amach ar feadh oíche nó roinnt oícheanta.
  • Gearrtar táille neamh-inaisíoctha sa mhéid €10.00 le haghaidh gach seomra ar mhaith leat a chlárú mar ranníocaíocht do Choiste na Fleidhe.
  • Más mian leat níos mó ná aon réadmhaoin amháin a chlárú, beidh iarratas cláraithe ar leith ag teastáil lena haghaidh.
  • Déanfaidh beirt ó fhoireann na Fleidhe iniúchadh ar an réadmhaoin agus má chloíonn an lóistín leis na caighdeáin riachtanacha cuirfear ar an liosta den lóistín é
  • Déan teagmháil le Maria ag 065 - 684 5918 nó seol ríomhphost go accommodation@fleadhcheoil.ie

Glac Fleadh Cheoil na hÉireann Inis 2016 chugat féin, tabhair cúnamh d’iarracht ollmhór pobail, cuir fáilte is fiche roimh na mílte cuairteoir agus spreag daoine chun filleadh ar an gcontae as seo amach. Cabhraigh linn chun cinntiú go bhfeictear an Clár mar áit den chéad scoth a bhfuil tóir uirthi agus mar chroílár cultúrtha agus traidisiúin.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil linn ar: accommodation@fleadhcheoil.ie

Cláraigh do lóistín

Sonraí an Úinéara

Ainm*
Please let us know your name.

Sloinne*
Please let us know your name.

Seoladh*
Please write a subject for your message.

Seoladh 2*
Please write a subject for your message.

Seoladh 3
Please write a subject for your message.

Eircód
Please write a subject for your message.

R-phost*
Please let us know your email address.

Deimhniú R-phoist*
The email addresses don't match!

Príomhuimhir Theileafóin*
Invalid Input

Uimhir Theileafóin eile
Invalid Input

Sonraí ionad Lóistín

Seoladh Maoine*
Please write a subject for your message.

Seoladh Maoine 2*
Please write a subject for your message.

Seoladh Maoine 3
Please write a subject for your message.

Achar (km) as Inis*
Invalid Input

Lóistín ar fáil*
Invalid Input

Má roghnaítear “Nach iad”, tabhair eolas faoi*
Invalid Input

Líon na Seomraí Leapa*
Invalid Input

Táille Chlárúcháin

Líon na spásanna leapa*
Invalid Input

Rochtain do dhaoine faoi mhíchumas*
Invalid Input

An mbeidh lóistín ar fáil ar na dátaí seo a leanas:*

Invalid Input

Áiseanna ar fáil

Invalid Input

Tuilleadh Eolais
Invalid Input

Téarmaí agus Coinníollacha

Deimhním gur léigh mé na téarmaí agus na coinníollacha agus go gcomhlíonfaidh mé iad. Tuigim gur iarratas é seo chun go gcuirfí mo réadmhaoin, chomh maith le mo shonraithe teagmhála, ar liosta lóistín an tsuímh seo. Tuigim chomh maith go gcuirtear na réadmhaoine ar an liosta de réir mar a shocraíonn an Fhleadh, go ndéantar mionscrúdú orthu agus nach gceanglaítear ar an bhFleadh aon réadmhaoin a chur ar an liosta. Ní dhéanann an Fhleadh aon ghealltanas nó oibleagáid go n-aimseofar daoine a bheidh toilteanach an lóistín tairgthe a thógáil ar cíos.

Glacaim go dtéim faoin bpróiseas seo ar mo phriacal féin agus nach bhfuil an Fhleadh, coiste na Fleidhe, aon duine aonair atá páirteach i gCoiste na Fleidhe, aon choistí/eagraíochtaí/ chomhlachtaí/ daoine/ghníomhairí comhlachaithe freagrach as aon chaillteanas, díobháil nó damáiste, a dhéantar dom, do m’ionadaithe/ do mo ghníomhairí nó do mo réadmhaoin agus mo ghiuirléidí, a d’fhéadfadh tarlú de bharr lóistín a chur ar cíos nó de bharr an iarratais seo chun réadmhaoin a chlárú ar an tsuíomh idirlín. Tuigim go gcuirfear an t-eolas a chuir mé isteach ar fáil do thríú páirtithe agus nach mbeidh an táille in-aisíoctha in aon imthosca.

*

Invalid Input