Nascanna

 

Fleadh_INIS_2016_LOGO.png

Nascanna

Aerfort na Sionainne

Is é Aerfort na Sionainne ceann de na príomhaerfoirt idirnáisiúnta in Éirinn agus is tairseach é d’eitiltí go hIarthar na hÉireann ó S.A.M, ón R.A. agus ón Eoraip. Tá sé lonnaithe 27 ciliméadar/ 17 míle ó Baile na hInse. Is iad Luimneach agus Gaillimh na bailte is cóngairí dó. Is comhlacht de Shannon Group é Aerfort na Sionainne. Is éard atá i gceist le Shannon Group ná ceithre ghnó straitéiseacha atá dírithe ar thairbhí eacnamaíocha a sheachadadh ar son Iarthar na hÉireann agus don eacnamaíocht náisiúnta
www.shannonairport.ie


Cois na hAbhna
Is é Cois na hAbhna an ceanncheathrú réigiúnach do Chomhaltas Ceoltóirí Éireann do réigiún Meitheal. Cuimsíonn sé Cartlann Réigiúnach an Chomhaltais i Leabharlann Seán Reid dá chuid. Tá halla ann freisin le haghaidh rincí céilí agus ceolchoirmeacha, cistin ar stíl na hÉireann, beár/teach ceoil ina tionóltar seisiúin seachtainiúla agus seomraí ranga le haghaidh ranganna ceoil
www.coisnahabhna.ie


Comhaltas

Is é Comhaltas Ceoltóirí Éireann an grúpa is mó a dhéanann cúram de chaomhnú agus de chur chun cinn cheol traidisiúnta na hÉireann. Gluaiseacht chultúrtha neamhbhrabúis atá ionainn agus tá na céadta craobhacha againn ar fud an domhain

www.comhaltas.ie


Comhairle Contae an Chláir
Tá Comhairle Contae an Chláir freagrach as limistéar riaracháin Chontae an Chláir.  Tá an Chomhairle freagrach as roinnt seirbhísí tábhachtacha a sholáthar.  Féachann an Comhairle leis an scoth a bhaint amach trí sheachadadh seirbhísí agus páirtnéireacht uilechuimsitheachta chun forbairt shóisialta, eacnamaíochta agus chultúrtha Chontae an Chláir a chur chun cinn
www.clarecoco.ie


CLG Chontae an Chláir

Is é Cumann Lúthchleas Gael Chontae an Chláir, ceann de na 32 bord contae den Chumann Lúthchleas Gael in Éirinn, agus tá an bord seo freagrach as na cluichí Gaelacha a imrítear i gContae an Chláir
www.clare.gaa.ieIonad d’Oibrithe deonacha an Chláir
Tá Ionad d’Oibrithe deonacha an Chláir mar chuid de líonra náisiúnta d’ionaid d’oibrithe deonacha, arna tacú ag Ionaid d'Oibrithe Deonacha na hÉireann
www.volunteerclare.ie


Comhlachas Tráchtála na hInse
Ag tacú le gnóthaí áitiúla in Inis. Is guth tábhachtach é Comhlachas Tráchtála na hInse do ghnóthaí san Iarthar Láir.
www.ennischamber.ie Foras na Gaeilge

Tá Foras na Gaeilge freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann.
www.gaeilge.ie


Comhlachas Tráchtála Shionainne
Ag tacú le gnóthaí áitiúla i Sionainn. Is guth tábhachtach é Comhlachas Tráchtála Shionainne do ghnóthaí san Iarthar Láir.
www.shannonchamber.ie


An Clár as Gaeilge

Is Togra Páirtnéireachta Forbairt Teanga Pobail do Chontae an Chláir é an Clár as Gaeilge Teo.
www.anclarasgaeilge.net 

Clare Tourism

Cuireann Clare Tourism turasóireacht i gContae an Chláir chun cinn le cur chuige comhoibríoch trí eagraíocht phríobháideach phoiblí. Déantar ionadaíocht ar gach earnáil de thionscal na turasóireachta sa Chlár.
www.clare.ie

Comhpháirtithe ó na Meáin Áitiúla

The Clare Champion
Is nuachtán é an Clare Champion a fhoilsítear go seachtainiúil i gContae an Chláir. Tá sé ag tuairisciú ar nuacht agus ar ócáidí sa Chlár ó 1903 ar aghaidh
www.clarechampion.ie


Clare FM

Is stáisiún raidió áitiúil é Clare FM a bhfuil duaiseanna buaite aige. Craolann Clare FM go Contae an Chláir agus go dtí an dúiche mórthimpeall air.
www.clare.fm


The Clare People
Is nuachtán seachtainiúil a fhoilsítear i gContae an Chláir é an Clare People.
www.clarepeople.com

Oifig

Fleadh Cheoil na hÉireann
Áit mhargaidh
Inis
Co an Chláir
Éire

+353 65 684 5918
eolas@fleadhcheoil.ie
www.fleadhcheoil.ie